Hlavní partneři akce:

weber saint-gobain Infram Sasta CZ s.r.o.

Partneři akce:

DRYMAT CZ s.r.o.

Mediální partneři akce:

TZB-info Beton TKS SILNICE ŽELEZNICE
materiály pro stavbu KONSTRUKCE Media Beton Server
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně
pořádají
XXVI. mezinárodní sympozium 9. ročník konference

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) a Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátý šestý ročník mezinárodního sympozia s názvem Sanace 2016 a devátý ročník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, které se budou konat ve dnech 18. – 20. května 2016. Obě akce se uskuteční v prostorách Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně v areálu Veveří 95. Slavnostní zahájení události, spojené s předáním významných ocenění se tradičně odehraje v předvečer akce 18. května 2016, ve slavnostních prostorách Auly Fakulty stavební.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že Sympozium Sanace i Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví budou probíhat současně, ve dvou paralelních sálech, které umožňují, aby si každý z účastníků zvolil pro něj optimální kombinaci příspěvků, které bude moci sledovat. Odborný program obou akcí se velmi vhodně doplňuje.

Sympozium Sanace vloni oslavilo čtvrtstoletí své existence. Při svém vzniku si dalo za cíl seznamovat odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí. I letošní 26. ročník sympozia Sanace 2016, pro které zvolil vědecký výbor sympozia téma „Sanace a rekonstrukce objektů v kontextu památkové ochrany“, je členěn do tematických bloků, které pokrývají celý rozsah průběhu sanací a to od přípravných prací a diagnostiky, přes průběh a realizaci sanace, až po nové sanační materiály a nové technologické postupy sanací.

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí v rámci sympozia udělí tradiční ocenění Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku 2015 a Sanační materiál roku 2015.

Program konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl pokrýt celou problematiku oboru, počínaje informacemi o posledních novinkách na poli zkoušení ve stavebnictví a zajímavými realizacemi v oblasti zkoušení a diagnostiky konstrukcí z praxe. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji a udržování systémů kvality. Nebude chybět přednáškový blok Praktické ukázky měření a přístrojové techniky, kde se předpokládá prezentace nejnovější i tradiční přístrojové techniky i diagnostických metod, jak prodejci zařízení, tak renomovanými firmami, které špičkovou techniku v praxi využívají.

Stejně jako v minulosti čeká účastníky kromě řady jistě zajímavých odborných příspěvků i udělení Ceny Karla Hollana za celoživotní přínos v oboru stavebního zkušebnictví, a soutěžní přehlídka fotografií s tématikou zkoušení ve stavebnictví.