Asociace pro využití energetických produktů Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně
pořádají 3. mezinárodní konferenci

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK), Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) a Fakulta stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátém sedmém ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2017 a třetím ročníku konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017, které se budou konat ve dnech 18.–19. května 2017. V posledních dvou letech se sympozium Sanace i konference Popílky již snad natrvalo zabydlely v důstojných prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95, které jsou kombinací moderních prostor v historicky významném stavebním komplexu. Akce bude v tomto roce pořádána jako dvoudenní, slavnostní předání tradičních ocenění proběhne v historické aule fakulty v rámci společenského večera, který zakončí první den konání.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že sympozium SANACE 2017 i konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 budou probíhat současně, ve dvou paralelních sálech, které umožňují, aby si každý z účastníků zvolil pro něj optimální kombinaci příspěvků, které bude moci sledovat. Odborný program obou akcí se velmi vhodně doplňuje.

Konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 je zaměřena zejména na situaci v oblasti produkce a způsobu hodnocení vedlejších energetických produktů ve smyslu současné legislativy a orientaci především k hodnocení výsledného výrobku.

TÉMA KONFERENCE 2017: Popílky a jejich využití ve 3. tisíciletí

Program konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl pokrýt celou problematiku vedlejších energetických produktů (VEP). Tématem 3. ročníku konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 je klasifikace jednotlivých produkcí VEP, upřesnění terminologií a důraz na implementaci konceptu oběhové ekonomiky, kde je na vedlejší produkty nahlíženo jako na zdroj strategických surovin. Vzhledem k vývoji legislativních předpisů pro spalovací zařízení se bude konference dotýkat i možných dopadů na kvalitu VEP v souvislosti s jejich plněním.