Vědecký výbor konference

Ing. Petr Baranek
prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
Ing. Pavel Donát
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Ing. Pavlína Kulhánková
Ing. Tomáš Lobpreis
Ing. Roman Snop
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.