Mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ se v roce 2021 konat nebude.

Mezinárodní sympozium SANACE 2021 a konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví byly zrušeny.

Stanovisko správní rady SSBK k sympoziu Sanace viz níže, organizátoři konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví se k prohlášení připojují.


Vážení kolegové,
Vážení obchodní přátelé,
Vážení hosté,

Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci, která omezuje možnosti volného cestování a shromažďování, jsme se rozhodli termín mezinárodního sympozia SANACE v září 2021 zrušit.

Jsme si vědomi, že zdraví nás všech je tou nejcennější hodnotou, o kterou musíme společně pečovat. Omezení spojená se zamezením šíření onemocnění se bohužel citelně dotýkají jak možnosti se volně shromažďovat, tak i možnosti svobodně cestovat jak v tuzemsku, tak po celé Evropě.

V letošním roce jsme vás chtěli v rámci mezinárodního sympozia tradičně seznámit s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí. Připravené příspěvky pokrývaly celý rozsah průběhu sanací, a to od přípravných prací a diagnostiky přes průběh a realizaci sanací až po nové sanační materiály a progresivní technologické postupy. Zároveň jsme vám chtěli představit vize a cíle Evropské asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí, ACRP, kterou jsme společně s našimi kolegy v Evropě založili.

Bohužel nám stávající situace neumožňuje mezinárodní sympozium uspořádat v rozsahu a obsazení, jaké jsme si naplánovali. Přijměte prosím naši omluvu a zachovejte nám přízeň.

Společně s Vámi věříme, že se co nejdříve setkáme při některé z připravovaných odborných akcí.


S úctou

Aleš Jakubík
president
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí