« zpět na úvod

Doc. Ing. Karel Luboš HOLLAN
* 1. 9. 1921† 31. 8. 2002

V letech 1962–1970 vedoucí Katedry Stavebnin a zkušebních metod, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Bohužel jeho působení na VUT v Brně bylo přerušeno v rámci normalizace. Pod jeho vedením postupně získala Katedra stavebnin a zkušebních metod pověst jednoho z nejlepších ústavů v ČSR. Stala se mimo jiné jedinou katedrou v ČSR, která zařadila do výuky obor nedestruktivní zkušebnictví a navíc i zavedla předmět Kontrola a řízení jakosti. Za jeho působení se velmi rozšířila i spolupráce s katedrami zahraničních VŠ, zkušební a přístrojové vybavení katedry se podstatně zmodernizovalo.

Šíře odborného záběru Doc. Ing. Karla Hollana v rámci stavitelství a stavebního zkušebnictví byla obrovská. Přímo řídil, nebo se spolupodílel na řízení velkého množství rozmanitých projektů, ať již šlo o terénní stavební průzkumy, návrhy řešení rekonstrukcí atypických objektů, rozsáhlé výzkumy v oblasti železobetonových mostů, konstrukcí jaderných elektráren, konstrukcí z předpjatého betonu, konstrukcí plášťů přehradních nádrží atd. v rámci jím řešených projektů se velmi zasloužil o rozvoj užívání nových nedestruktivních metod, zejména využití ultrazvuku a rezonanční metody.

Každé jeho řešení bylo neotřelé, nové, a neslo jeho nezaměnitelný styl, který posléze vyústil v osobní charakteristiku šířenou mezi přáteli: bez problémů opraví neopravitelné, vyřeší neřešitelné…

Lze bez nadsázky říci, že se nesmazatelně zapsal zlatým písmem do historie oboru stavebního zkušebnictví v Československu.

Dne 30. 6. 1981 odešel Doc. Ing. Karel Hollan do důchodu. Odchod pro něj však neznamenal ukončení spolupráce s bývalými kolegy, vždy rád přispěl pomocí či radou v jakékoli oblasti. Navíc se pak mohl více věnovat svým rozsáhlým zálibám včetně balónového létání a námořní plavby, jízdě na motocyklu, opravám automobilů, lyžování, raftingu atd.

Za svůj plodný život byl Doc. Ing. Karla Hollan autorem řady patentů a zlepšovacích návrhů. Z nich nutno vyzvednout patentovaný sázecí HM – deformetr určený pro dlouhodobé měření deformací na konstrukcích a prvcích v laboratoři i „in situ“, přístroj, dodnes užívaný a v mnoha směrech nepřekonaný.

Cena Karla Hollana

Pro Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně byl rok 2012 obzvláště významný, neboť k 1. 6. 2012 jsme si připomněli 50. výročí zřízení Katedry stavebnin a zkušebních metod, jejímž vedením byl pověřen pozdější docent Ing. Karel Hollan. Dnešní Ústav stavebního zkušebnictví je přímým pokračovatelem této katedry. Současně na rok 2012 připadlo desáté výročí úmrtí Doc. Ing. Karla Hollana. Organizátoři konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví v kontextu se zmíněnými výročími založili novou tradici, a sice v rámci konference udělování Ceny Karla Hollana za celoživotní přínos oboru stavebního zkušebnictví.

Cena má symbolicky podobu miniaturního sázecího HM – deformetru.

Laureáti ceny Karla Hollana

V roce 2012Doc. Ing. Vratislav Zapletal, CSc.
V roce 2013Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
V roce 2014prof. Ing. Jindřich Melcher, CSc.
V roce 2016doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.
V roce 2019prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Předání první ceny Karla Hollana 2. 10. 2012

Doc. Ing. Karel Luboš HOLLAN - Curriculum vitae