Asociace pro využití energetických produktů Fakulta stavební VUT v Brně
pořádají
4. mezinárodní konferenci

Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) a Fakulta stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na 4. ročníku mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ, která se bude konat ve dnech 23. – 24. 5. 2019 již tradičně v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95. Akce bude pořádána jako dvoudenní, doplněná společenským večerem.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že čtvrtý ročník konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ bude probíhat společně se sympoziem SANACE 2019 a s konferencí Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Tyto dvě akce budou probíhat v sousedním sále, což umožní každému účastníkovi zvolit si pro něj optimální kombinaci příspěvků, které bude moci sledovat. Odborný program všech tří akcí se velmi vhodně doplňuje a prolíná.

Konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2019 je zaměřena zejména na situaci v oblasti produkce a způsobu hodnocení vedlejších energetických produktů ve smyslu současné legislativy a orientaci především k hodnocení výsledného výrobku.

TÉMA KONFERENCE 2019: Popílek a vedlejší energetické produkty jako synonymum pro druhotnou surovinu

Program konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2019 je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl pokrýt celou problematiku vedlejších energetických produktů (VEP). Téma 4. ročníku konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2019 odráží současný stav a perspektivu využívání popílků a VEP ve stavebních materiálech. Popílek se stal běžnou součástí velkého množství stavebních hmot. S ohledem na dosažené výsledky dlouhodobých náročných zkoušek a testování v rámci výzkumu a vývoje po zavedení technologií na snižování emisí škodlivin ve spalinách byly nalezeny možnosti bezpečného využití VEP tak, aby byla splněna přísná kritéria legislativy a ochrany životního prostředí a VEP si mohly udržet pevnou pozici jedné z nejvíce využívaných druhotných surovin. Důležitým předpokladem dlouhodobé udržitelnosti a dalšího rozvoje využitelnosti popílků a VEP ve stavebnictví je pak novelizace a schválení příslušné legislativy.